Dassenburcht2

In de 2e nieuwsbrief van dit jaar vragen we allereerst nog even je aandacht voor de contributie betaling, kunnen we je mededelen dat ons bestuur is uitgebreid, en vermelden we verdere details over de komende activiteiten.

Lees de hele nieuwsbrief hier.

In deze eerste nieuwsbrief van 2023 kijken we terug op onze Nieuwjaarsbijeenkomst en de Algemene Leden Vergadering 2023, werpen we een blik op de geplande activiteiten in 2023, en sluiten we af met een mededeling van de penningmeester.

Lees de hele nieuwsbrief hier.

In deze 7e en laatste nieuwsbrief van 2022 vragen we met name aandacht voor de laatste Koffieochtend en de
laatste Eettafel van het jaar, de Nieuwjaarsreceptie, de ALV en een vrijkomende bestuursfunctie van secretaris.

Lees de hele nieuwsbrief hier.

In deze 6e nieuwsbrief van 2022 vragen we met name aandacht voor het opstarten van de Koffieochtend, Sint Maarten, De Eettafel van Andries en blikken we kort terug op de Buurtbarbecue en Burendag.

Lees de hele nieuwsbrief hier.

 

Deze week krijgt BOA-Buurthulp speciale aandacht. De aanleiding daartoe is de enquête die we in maart onder de leden van BOA hebben gehouden met de vraag of voortzetting van de buurthulp gewenst is. Die vraag werd in de enquête onomwonden positief beantwoord.

Deze 5e nieuwsbrief van 2022 is kort en we vragen met name aandacht voor een gesprek dat heeft plaatsgevonden tussen de gemeente, De Dassenburcht en het BOA-bestuur omtrent de staat van het veldje aan het Trouwlaantje.

Lees de hele nieuwsbrief hier.