Dassenburcht2

In de laatste nieuwsbrief van 2021 moeten we helaas weer mededelen dat onze geplande activiteiten worden opgeschort of afgezegd. Verder brengen we AutoMaatje (weer) onder uw aandacht en sluiten de nieuwsbrief af met de beste wensen voor het nieuwe jaar.

De digitale versie vind je hier.

In de 7e nieuwsbrief van 2021 blikken we terug op het Sint-Maarten feest, besteden we onder andere aandacht aan de AED/reanimatie cursus, en doen we een oproep aan onze leden.

De digitale versie vind je hier.

In de 6e nieuwsbrief van 2021 vragen we onder anderen aandacht voor het opstarten van de activiteiten van de
Buurthulp. De digitale versie vind je hier.

In de 5e nieuwsbrief van dit jaar besteden we aandacht aan Burendag 2021. De digitale versie vind je hier.

In de 4e nieuwsbrief van dit jaar besteden we onder andere aandacht aan de verkeers- en geluidsoverlast rondom De Dassenburcht. De digitale versie vindt je hier.

In de 3e nieuwsbrief van dit jaar maken we melding van een onverwachte bestuurswijziging, doen we een voorzichtige poging om weer wat te organiseren, blikken we terug op Koningsdag, en plaatsen we een ingezonden stukje. De digitale versie vindt je hier.