Dassenburcht2

Deze week krijgt BOA-Buurthulp speciale aandacht. De aanleiding daartoe is de enquête die we in maart onder de leden van BOA hebben gehouden met de vraag of voortzetting van de buurthulp gewenst is. Die vraag werd in de enquête onomwonden positief beantwoord.

Deze 5e nieuwsbrief van 2022 is kort en we vragen met name aandacht voor een gesprek dat heeft plaatsgevonden tussen de gemeente, De Dassenburcht en het BOA-bestuur omtrent de staat van het veldje aan het Trouwlaantje.

Lees de hele nieuwsbrief hier.

In de 4e nieuwsbrief van 2022 vragen we aandacht voor het aftreden van Ben Wilde, de terugblik op Koningsdag, het lintje voor Heleen Brons, de Eettafel van Andries, de Buurtbarbecue en doen we een oproep namens het bestuur en de jeugdcommissie.

Lees de hele nieuwsbrief hier.

In de 3e nieuwsbrief van 2022 vragen we aandacht voor de ALV, Koningsdag, de Buurthulp enquête, de
Opschoondag en delen we een gemeentelijke mededeling.

De digitale versie vind je hier.

In de 2e nieuwsbrief van 2022 vragen we aandacht voor het overlijden van bestuurslid Wim Stegeman. Hiernaast vragen we onder anderen aandacht voor de ALV, de Opschoondag, de BOA Buurt Barbecue, Koningsdag en het project Afkoppelen Regenwater.

De digitale versie vind je hier.

Op maandag 28 maart 2022 om 20.00 uur houdt BOA haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in De Dassenburcht. De leden ontvangen binnenkort een uitnodiging en de agenda per email of in de brievenbus.