116.jpg

Op 16 februari 2005 werd de vereniging BOA, Belangenvereniging Omwonenden Andriesplein, officieel opgericht.

Oorspronkelijk opgericht als belangen vereniging met als doel het behartigen van belangen, in de breedste zin van het woord, aangaande het woongenot, de herindeling van het plein, en de daarbij behorende omgeving, en de wijkbeleving voor de omwonenden van het Andriesplein en de wijk rondom het Andriesplein te Nuenen.

 

In de ALV van 2013 heeft het bestuur van BOA voorgesteld om te migreren van een Belangen vereniging naar een Buurt vereniging. Hierbij zal het accent van cooperatief-zakelijk veranderen in coöperatief-ondersteunend.

 

In de ALV van 25 maart 2014 zijn de gewijzigde statuten door de leden goedgekeurd.

Ook de naam is enigszins gewijzigd: Buurtvereniging Omgeving Andriesplein.

De BOA staat open voor eigen initiatieven waarvoor graag medewerking wordt verleend. Om initiatieven te blijven ontwikkelen en materialen te onderhouden wordt soms een kleine bijdrage gevraagd.

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Peter van der Wielen, Voorzitter, Meidoornstraat 17
  • Hans van de Vrande, Penning- en Webmeester, Ledenadministratie, Meidoornstraat 11.
  • Jan de Smit, Secretaris, Weverstraat 124
  • Juliette Aarts, Bestuurslid, Beukenlaan 1
  • Vacature Bestuurslid

IBAN: NL67 RABO 0158 0410 46 t.n.v. BOA-Nuenen