EAD CustomDinsdag 10 maart jl. werd de jaarlijkse herhalingscursus reanimeren/AED gegeven in de Dassenburcht. Deze avond hebben we het reanimeren en het aansluiten van de AED op de volwassen reanimatie pop geoefend.
Er is in deze herhalingsles extra aandacht besteed aan reanimatie bij baby's en kinderen. Dit is ook geoefend op een baby en kind reanimatie pop.

Pauline (Heartsafe) heeft uitgelegd dat reanimeren bij kinderen zelden nodig is, echter het risico van verstikkingsgevaar is er wel bij baby's en kinderen. Bij kleine kinderen zijn vooral gummi beertjes, kralen, knikkers en pinda's gevaarlijk.
Hoe te handelen bij een verstikking werd uitgelegd en op de poppen werd geoefend hoe we eventueel een object uit de keel of luchtpijp kunnen verwijderen door bepaalde grepen o.a. de Heimlich-greep.
Deze zeer leerzame avond werd georganiseerd door de BOA in samenwerking met Heartsafe.


De beginnerscursus reanimatie/AED zal plaats vinden op 14 april a.s. in de Dassenburcht. U kunt zich hiervoor nog opgeven.
Pauline gaat in samenwerking met de BOA eind mei een baby- en kinder-EHBO cursus voor ouders en grootouders opstarten. In de nieuwsbrief van maart zult u hier meer over kunnen lezen.