DSC08224ss

Tijdens de presentatie op maandag 19 januari jl., in de Dassenburcht, in aanwezigheid van zo'n 140 toehoorders, is het BOA-Buurthulpplan gepresenteerd aan de buurtbewoners, de genodigden van andere wijk - / buurt - / en ouderenverenigingen, een aantal officiële instanties en de pers.

Die avond is de Buurthulp zelf ook daadwerkelijk van start gegaan met de overhandiging van de Buurthulptelefoon aan de eerste "Centrale Coördinator van dienst", Marga Burggraaff.

 

Wij menen te mogen constateren dat het plan en de organisatie daarachter met grote enthousiasme is ontvangen en we hopen uiteraard, dat er op gepaste manier veel gebruik van gemaakt gaat worden.

 

Met deze presentatie eindigen ook de activiteiten van de werkgroep die dit hele Buurthulpplan heeft helpen opzetten. Wij danken nogmaals alle leden van de werkgroep voor hun positieve - en enthousiaste inbreng, hun heldere kijk op de zaken en de ervaringen die zij meebrachten vanuit de praktijk. Wij vinden dat deze groep trots op zichzelf kan zijn om in een dergelijk korte tijd iets te realiseren. Veel van de werkgroepleden blijven we terugzien als BAP'per en / of CC'er.

 

Over een paar maanden hebben we een eerste evaluatiemoment gepland en over de resultaten / besproken onderwerpen hopen wij u dan ook weer te informeren.

 

Zie ook de volgende publicaties: