SamenDe voorbereidingen zijn klaar en we gaan de laatste fase in naar de officiële presentatie op 19 januari a.s.

 

  • Alle informatie is verzameld en geordend;
  • Het drukwerk is gereed;
  • De BOA-Buurthulptelefoon is aangeschaft;
  • De uitnodigingen voor de wijkbewoners zijn bezorgd;
  • De uitnodigingen naar de officiële genodigden zijn verzonden;
  • De Buurtaanspreekpunten en Centrale Coördinatoren zijn woensdag 7 januari bijgepraat en hebben kennis gemaakt met de achtergronden van het Buurthulpplan en de informatiesystemen op de website (zie foto's);
  • Er is van verschillende, ook officiële, kanten zeer positief gereageerd op ons initiatief en de invulling daarvan.
  • Het scenario voor de presentatie op de 19e januari is zo goed als klaar
  • Dus staat ons eigenlijk niets in de weg gewoon vanaf de 20 januari aanstaande operationeel te zijn.