voortgang

Na het besluit op 15 oktober jl., om door te gaan met de organisatie van het buurthulpplan, zijn de leden van de werkgroep aan de slag gegaan. We kunnen nu stellen, dat op de eerstkomende bijeenkomst van de werkgroep, op 24 november aanstaande, de uitgewerkte handleiding en het merendeel van alle daarbij behorende documenten, goedgekeurd kunnen worden.

Parallel wordt er druk gewerkt aan de opzet / automatisering van het buurthulpplan via de website van de BOA, zodat leden straks, zowel mondeling, als telefonisch, als per e-mail of zelfs via de website rechtstreeks, hun hulpaanvragen kunnen indienen. Maar waar ook de organisatie zelf een goed functionerend administratief systeem aantreft.

De officiële presentatie staat gepland voor maandag 19 januari 2015, om 20h00 in de Dassenburcht