GroenLicht2sBOA geeft Groen Licht voor opzet buurthulpplan na een enquêterespons van ruim 70%.

"Ja ........... er blijkt dus behoefte aan en Ja ......... er blijkt dus voldoende ondersteuning voor een buurthulpplan".
Dat is de conclusie van het bestuur van Buurtvereniging Omwonenden Andriesplein (BOA) en hun werkgroep "buurthulpplan".

Op de eind september uitgezette enquête bij 315 huishoudens kreeg men maar liefst een respons van 73%. Hierin werd enerzijds gevraagd naar de behoefte aan (tijdelijke) hulp of ondersteuning (zoals vervoer, hulp in en rond het huis maar ook andere zaken, zoals bij ziekte boodschappen doen, de hond uitlaten, de kinderen van school halen etc., en anderzijds naar de bereidheid om die klusjes of hulp te willen verzorgen.

Resultaten
De buurtvereniging en de werkgroep kunnen dus zeer tevreden zijn met de hoge respons van meer dan 70%. 25 keer werd aangegeven nu al graag van buurthulp gebruik te willen maken en verder gaf ongeveer 40% van de respondenten aan hiervan in de (nabije) toekomst ook gebruik te willen gaan maken.
Daarnaast hebben ruim 90 bewoners aangegeven bereid te zijn kleinschalige hulp, diensten of ondersteuning te willen verlenen.
Gebaseerd op deze cijfers hebben het bestuur van de BOA en de werkgroep dan ook besloten tot een GO voor verdere uitwerking van het buurthulpplan. Via de enquête hebben ook nog enkele bewoners aangeboden hieraan verder mee te willen helpen.

Volgende stap
In de komende weken gaan de leden van werkgroep BOA-buurthulpplan aan de slag met een eerste conceptopzet hoe een en ander het beste georganiseerd kan gaan worden. In een aantal stappen hoopt de werkgroep dan te komen tot een systeem waarbij vraag en aanbod op een eenvoudige, laagdrempelige manier kan worden geregeld. Medio december (een precieze datum wordt nog bekend gemaakt) staat dan een informatiebijeenkomst voor de buurtbewoners gepland waar uitgelegd gaat worden hoe de buurthulp gaat functioneren. De bedoeling is dat begin januari 2015 het systeem operationeel is.

Zie ook de volgende publicaties: