Zoals eerder toegezegd, volgt hierbij nadere informatie over de voortgang van de buurthulp enquête:

De stand van zaken van de enquête per maandag 29 september:

  • bij 325 adressen is in het weekend van 20-21 september een enquêteformulier afgegeven.
  • tot zondagavond 28 september hebben we 94 reacties (hoofdzakelijk positief) ontvangen. Bijna 30% spontane respons.
  • in de week van maandag 29 september tot en met zaterdag 4 oktober gaan de commissieleden persoonlijk bij hen die nog niet gereageerd hebben langs om de overige formulieren te verzamelen.