buurthulpLeden van de buurtvereniging hebben het idee opgevat om tot een 'buurthulpplan' te komen. De BOA heeft vervolgens een werkgroep ingesteld die in eerste instantie gaat onderzoeken of er voldoende interesse binnen de buurt is voor een dergelijk plan. Dit onderzoek wordt middels een enquête uitgevoerd onder ruim 300 buurtbewoners.

 

Op 18, 19 of 20 september a.s. worden deze enquête formulieren verspreid. Alle geadresseerden worden verzocht het formulier in te vullen en te retourneren, ook als er mogelijk geen interesse bestaat.

Zie voor meer informatie: www.boa-nuenen.nl/buurthulp

Over de resultaten en voortgang van dit project wordt u uiteraard op de hoogte gehouden via email en/of deze website.
Wordt vervolgd .....