Met de ondertekening op 14 mei 2014 van de gewijzigde statuten is nu de omzetting van belangenveremiging naar buurtvereniging een feit. Voortaan heten we dus Buurtvereniging Omgeving Andriesplein.

De nieuwe statuten zijn in te zien op de ledenpagina's.

Ook vindt u hier de notulen van de onlangs (25 maart 2014) gehouden ALV.

Verder is het Huishoudelijk Reglement aangepast. Enerzijds zijn er wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de opmerkingen gemaakt op de ALV. Anderzijds heeft het bestuur enkele artikelen toegevoegd. Het gaat hier om de artikelen Commissies, Lenen en/of huren van BOA eigendommen, en De Buurt Ontmoetings Ruimte. Voor de details verwijzen we ook hier graag naar de ledenpagina's.