Tijdens de afgelopen algemene leden vergadering (maart 2014) heeft het bestuur aangegeven enkele commissies te willen instellen met als doel de leden meer te betrekken bij diverse activiteiten.

We kennen al sinds de oprichting van de vereniging een kascommissie. Ook hebben we enige tijd een evenementen commissie gehad, die we nu een nieuw leven willen inblazen. Andere commissies waaraan we denken zijn: een commissie groen- en wijkonderhoud, een commissie buurthulp, en een commissie 'Dassenburcht'. Met deze laatste gaan we de belangen behartigen van de omwonenden van De Dassenburcht. En mogelijk komen er nog meer ideeën.

De leden worden binnenkort per email benaderd omtrent de diverse commissies en hun activiteiten, en we hopen op veel respons.