Informatie over het groenonderhoud in onze wijk op dinsdag 18 maart 2014.

Op deze informatie avond werd door Dhr. G. Speelberg, afdelingshoofd openbare werken van de gemeente Nuenen, uitleg gegeven over wat de werkzaamheden van deze afdeling zijn en wat de bezuinigingen in Nuenen gaan betekenen voor het groenonderhoud in onze wijk.

 

Jaarlijks komen er op de afdeling openbare werken 4000 meldingen binnen.                                      

Een melding is aandacht vragen voor een (ongewenste) situatie zoals hondenpoep, losse stoeptegels, defecte straatverlichting e.d.

Melden van overlast e.d. kan via de link op de gemeentewebsite, maar ook op onze website hebben we deze link staan van het meldpunt.

Wat betreft het groenonderhoud worden de bezuinigingen per 1 januari 2015 doorgevoerd en gaat het onderhoud van B naar C niveau. Dit houdt in dat plantsoenen waar nu heesters staan vervangen gaan worden door gras omdat dit vele malen goedkoper is in onderhoud. Of het onderhoud gaat van B naar C niveau. Mag op B niveau het onkruid niet hoger staan dan 30 cm, na 1 januari 2015 mag dat 50 cm zijn. Ook het percentage onkruid dat per m2 mag staan, stijgt fors.

Als we als omwonenden het groen in de wijk zelf willen bijhouden dan willen we niet het afval daarvan afvoeren tegen relatief hoge kosten. De gemeente is naar oplossingen hiervoor aan het zoeken. Zodat groen afval uit de wijk gratis afgevoerd kan worden.

Tegen het einde van het jaar zullen we hier nog zeker op terug komen.