Voor de BOA-Nuenen leden is er dinsdag 25 maart a.s. een ALV vergadering waarin belangrijke beslissingen genomen moeten worden d.m.v. stemming door de leden. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.

Een aantal besluiten kunnen alleen genomen worden door stemming met een aanwezigheid van 2/3 van de leden. Indien er geen 2/3 aanwezig zijn of machtiging voor stemming afgegeven hebben zullen we alsnog een nieuwe vergadering moeten houden om besluiten te kunnen doorvoeren.