De noodzakelijke bezuinigingen die de gemeente Nuenen moet gaan doorvoeren zullen ook betrekking hebben op het groen onderhoud van onze buurt zoals dat door de gemeente werd, en nog wordt, uitgevoerd.


De heer G. Speelberg, afdelingshoofd openbare werken van de gemeente Nuenen, is bereid gevonden te komen toelichten wat de consequenties zullen zijn van deze bezuinigingen op de kwaliteit van het groen in de wijk. Ook zal hij aangeven waar en wat mogelijke alternatieven zijn, de keuzes die de bewoners daarbij hebben, en wat zij mogelijk zelf kunnen bijdragen.

De BOA buurtvereniging organiseert deze activiteit, maar elke belangstellende is welkom. Voor koffie en thee wordt gezorgd; aan niet-leden wordt een (vrijwillige) bijdrage hiervoor gevraagd.

Locatie: De Dassenburcht, ingang Jacob Catsstraat.
Datum: 18 maart 2014
Aanvangstijd: 19.30u