handyman CustomDe BOA (Buurtvereniging Omgeving Andriesplein in Nuenen) gaat bij haar leden een enquête houden over de ervaringen met het BOA-BuurthulpPlan.


Het BOA-BuurthulpPlan werd twee jaar geleden, om precies te zijn op 19 januari 2015, onder grote belangstelling geïntroduceerd.

Dit Plan voorziet in niet-structurele hulp vóór en dóór leden van de buurtvereniging. Daarop werd in de afgelopen periode door één op de drie leden één of meerdere keren een beroep gedaan. Zo werden ruim 120 hulpvragen gehonoreerd, waarvoor 45 verschillende wijkbewoners ("hulpverleners") werden ingeschakeld. Veel vragen hadden betrekking op vervoer (bijvoorbeeld een buurtbewoner naar het ziekenhuis brengen) en klusjes in en om het huis.


Het Buurthulp team is zeker niet ontevreden over deze aantallen. Om ervoor te zorgen dat het Plan afgestemd blijft op de behoefte wordt onder de leden een anonieme schriftelijke enquête gehouden. Ook wordt bij de wijkbewoners, die zich destijds als hulpverlener hebben opgegeven, geëvalueerd hoe zij die rol hebben ervaren. Als de uitslag van de enquête daartoe aanleiding geeft, zal het Buurthulpplan worden aangepast.


Alle leden van de BOA ontvangen begin februari bij de maandelijkse Nieuwsbrief het enquêteformulier. Zij worden opgeroepen de enquête in te vullen en op het daarin vermelde adres in de brievenbus te doen.