FireAngel 2Donderdag 22 oktober jl. was de tweede BOA-informatieavond uit een serie van vier. Inge Mikkers, Paul Sluyter en Jan Dekker hebben een interessante - en leerzame voordracht gehouden.

In het kader van de "Nationale Brandpreventieweken" gingen zij dieper in over het voorkomen van brand en de te nemen acties in geval van brand.

 

Wellicht wordt aan deze informatieavond een vervolg gegeven door het opstarten van een "brandmelderproject" in onze wijk, via de BOA. Er zullen in de komende weken gesprekken plaatsvinden om te kijken of een en ander haalbaar is. De aanwezigen op de avond zelf waren in ieder geval enthousiast over het idee.