Let op: Het project stopt op 31 mei 2016, inschrijven is niet meer mogelijk!

Het rookmelderproject

In de periode februari - mei 2016 wordt het "rookmelderproject" in onze wijk uitgevoerd door BOA in samenwerking met het project Nuenen (Brand)veilig.
Sinds een paar jaar loopt dit project in onze gemeente met als doel het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid te verhogen. Het project wordt ook wel aangeduid met het "rookmelderproject" en het is ontstaan vanuit de Gemeente Nuenen en de Brandweer.


De eerste fase werd eind 2015 afgerond, waarbij in vrijwel alle huurwoningen van de woning-bouwvereniging Helpt Elkander en in de koopwoningen in Gerwen, Nederwetten en de wijken Eeneind en Refelingse Erven rookmelders zijn aangebracht. Met het plaatsen van ruim 2800 rookmelders in 1500 woningen is het een groot succes gebleken.


Het bestuur van BOA heeft ervoor gekozen om in de eerste helft van dit jaar dit belangrijke project in onze wijk uit te voeren.

Brandveiligheid

Elk jaar zijn er in Nederland ongeveer 6000 woningbranden en daarbij vallen tussen 45 tot 60 slachtoffers. Het nemen van brandveiligheidsmaatregelen, zoals het plaatsen van rook-melders en het hebben van een vluchtplan, kan tot vermindering van het aantal slachtoffers leiden.


Vanaf 1 januari 2003 geldt er een wettelijk bouwvoorschrift dat alle nieuw te bouwen koop- en huurwoningen voorzien moeten zijn van een vluchtroute en rookmelders.
De meeste woningen in onze wijk zijn vóór die datum gebouwd. Er is dus reden genoeg aandacht te vragen voor brandveiligheidsmaatregelen.

Wat houdt het project in?

Deelname aan het project staat open voor leden en niet-leden uit onze wijk en wordt door vrijwilligers uitgevoerd.
Deelname aan het project betekent dat vrijwilligers uit onze wijk

  1. een brandrisico-inventarisatie komen uitvoeren aan de hand van een checklist en de bewoner(s) desgewenst verder adviseren en indien noodzakelijk of gewenst
  2. een of meerdere rookmelders komen plaatsen

De vrijwilligers komen uit onze wijk. Voordat ze aan de slag gaan, krijgen ze een opleiding bij de brandweer. De rookmelders hebben een levensduur van 10 jaar en ze worden alleen aangebracht op plaatsen die uit brandveiligheidsoogpunt een optimale werking garanderen.

Wat zijn de kosten?

De rookmelders hebben een normale verkoopprijs van € 24,95. Omdat de rookmelders projectmatig worden ingekocht, kunnen ze worden aangeboden voor een speciale prijs: de plaatsing van de eerste rookmelder kost € 17,50 inclusief de brandveiligheid-check. Als er afhankelijk van de indeling van de woning meer rookmelders nodig zijn, dan kost elke volgende rookmelder € 15,00.

Stappenplan

Het rookmelderproject wordt in onze wijk wordt in een aantal stappen uitgevoerd.

 

Enquête (medio februari tot uiterlijk 5 maart)
Alle leden en niet-leden in onze wijk ontvangen op 18 of 19 februari een brief in de bus, waarin het project uitvoerig wordt toegelicht. In de brief zit ook een folder over brandveiligheid en een enquêteformulier.
Door middel van de enquête kan men zich aanmelden voor deelname aan het project, of aangeven dat (en zo ja, waarom) men geen interesse heeft.
De enquête moet vóór 5 maart geretourneerd worden aan BOA. Op het enquêteformulier staat aangegeven op welke wijze de enquête kan worden ingeleverd.

 

Bericht over uitvoering (eind maart)
Alle deelnemers ontvangen eind maart een bericht van BOA, waarin wordt aangegeven welk team van vrijwilligers de brandrisico-inventarisatie komt uitvoeren en (desgewenst) de rookmelders komt plaatsen.
Het team maakt in overleg met de bewoner(s) zelf de afspraak voor een concrete uitvoeringsdatum.

Uitvoering (april en mei)

De uitvoering vindt plaats in de maanden april en mei van dit jaar.
Er wordt gewerkt in een team van twee vrijwilligers. Zij zullen zich legitimeren en zijn met hun rode jacks met logo "Nuenen (Brand)veilig" duidelijk herkenbaar.
De bevestiging van rookmelders is eenvoudig en boorgereedschap zal in de meeste gevallen niet nodig zijn.
De vrijwilligers laten het ingevulde formulier met de brandveiligheidscheck achter.
De kosten moeten direct na het plaatsen contant worden afgerekend met de vrijwilligers.

Vrijwilligers gevraagd

Het project wordt uitgevoerd door vrijwilligers uit onze wijk, die door de brandweer worden opgeleid. Er zijn naar verwachting ongeveer twintig vrijwilligers nodig. Zonder voldoende vrijwilligers kan dit belangrijke project geen doorgang vinden.
BOA is dan ook op zoek naar buurtgenoten, die bereid zijn om zich in de maanden april en mei een aantal uren beschikbaar te stellen om onze wijk brandveiliger te maken. Opgeven als vrijwilliger kan door middel van de eerder genoemde enquêteformulier.

Enquêteformulier

Zoals hierboven reeds is vermeld, hebt u op 18 of 19 februari een enquêteformulier ontvangen, met het verzoek vóór 5 maart 2016 te reageren.

Let op: Het project stopt op 31 mei 2016, inschrijven is niet meer mogelijk!