Dassenburcht2

In deze eerste nieuwsbrief van 2023 kijken we terug op onze Nieuwjaarsbijeenkomst en de Algemene Leden Vergadering 2023, werpen we een blik op de geplande activiteiten in 2023, en sluiten we af met een mededeling van de penningmeester.

Lees de hele nieuwsbrief hier.